English Thai
   
 
Welcome to KM Interwood Company

ผู้ผลิตโครงไม้วีเนียร์อัดโค้ง ไม้เก้าอี้ผู้บริหาร ไม้อัดสักนั่ง-พิง โต๊ะแลคเชอร์
ท้าวแขนแลคเชอร์ โต๊ะนักเรียน โครงไม้เก้าอี้สำนักงาน ไม้อัดขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด พร้อมลงสีไม้สวยงาม

ทางบริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ห้างร้าน ด้วยงานคุณภาพ ปราณีต
และใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ถือเป็นนโยบายของทางบริษัทที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน
 
     
   
     
© 2013 KM Interwood Company Privacy Policy